Hajdik, logo

Loading...

certification

Projekty za přispění EU

Vzdělávání klíčových zaměstnanců ve firmě LAKOVNA HAJDÍK s.r.o.

Popis projektu / operace:

Cílovou skupinu projektu, který realizujeme v období od 1. února 2017 do 31. ledna 2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004387), jsou klíčoví zaměstnanci firmy HAJDIK a.s. Tito zaměstnanci budou zapojeni do realizace projektu formou účasti ve vzdělávacích aktivitách v souladu se zpracovaným vzdělávacím programem, a to v oblastech:

  • rozvoje měkkých a manažerských dovedností
  • interního vzdělávání
  • technického vzdělávání
  • IT vzdělávání (obecné i specializované)
  • účetní a ekonomické vzdělávání

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

projekty za přispění EU 3

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍ KAPACITY SPOLEČNOSTI HAJDIK a.s. POŘÍZENÍM SOUBORU TECHNOLOGIÍ – PROGRAM TECHNOLOGIE III (OPPIK)

„Rozšíření výrobní kapacity společnosti HAJDIK a.s. pořízením souboru technologií.“

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je realizace komplexních opatření napříč výrobními procesy ve společnosti, jejichž cílem je snížení nákladovosti výrobního procesu a zvýšení výrobní kapacity provozovny. Předmětem projektu je pořízení souboru technologií (technologie optimalizace průtoku barev, technologie linky na regeneraci a vytěžování cenných odpadních látek z odlakovacích procesů, souboru lakovacích rámů, výrobního datového terminálu a technologie manipulačních vozíků), které umožní společnosti zejména zvýšit celkovou efektivitu výrobního procesu a současně přispějí ke zvýšení výrobní kapacity společnosti.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem předkládaného projektu je zvýšení efektivnosti výrobního procesu provádění povrchových úprav lakováním a zvýšení výrobních kapacit v daném segmentu výroby. Zvýšení efektivnosti výrobních procesů umožní společnosti zvýšit objem realizovaných zakázek zejména ze segmentu středně a velkosériových projektů, kdy tento zvýšený objem zakázek bude pokryt právě rozšířenou výrobní kapacitou.

projekty za přispění EU 2

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Kontakt

Contact, Kontakt, Hajdik, Iva Adamkova

Za obchodní oddělení se na vás těší

Iva Adámková

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace
Paste this code as high in the of the page as possible: