Hajdik, logo

Loading...

certification

ReferenceJednovrstvé lakování vlakových tlumičů

1. fázeprojekt

Projekt lakování vlakových tlumičů, kdy bylo cílem nelézt co nejefektivnější lakovací systém, který zároveň splní vysoké antikorozní požadavky drážního průmyslu. Právě kvůli vysokým nárokům se díly vlakových podvozků běžně lakují dvou až třívrstvými systémy

2. fázenávrh

Spolu s výrobcem barev Hempel se nám podařilo nalézt jednovrstvé řešení, které spočívá v interní předúpravě.

3. fázeimplementace

Povrch dílů je nejprve ošetřen speciální fosfátovou chemií a teprve poté se nanáší vhodný jednovrstvý lak, který na tuto chemii přilne. V průběhu projektu jsme řešili problém s kolísáním kvality ocelových dílů, z nichž jsou některé části tlumiče vyrobeny. Byla proto zavedena kontrola složení slitiny a dle jejích výsledku výroba flexibilně reaguje dalším výrobním mezikrokem, kdy je nutné nežádoucí vrstvu na povrchu slitiny nejprve odstranit manuálně a následně až začít s fosfátováním.

4. fázerealizace

Díky tomuto řešení došlo k zrychlení, zlevnění a zefektivnění procesu lakování, přičemž nebyly nijak ohroženy korozní parametry nátěru – bez problémů prošly například 720hodinovým solným testem.

Kontakt

Contact, Kontakt, Hajdik, Iva Adamkova

Za HAJDIK a.s. se na vás těší

ILONA HARTMANNOVÁ

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace