Hajdik, logo

Loading...

certification

ReferenceLakování pro Culobel

1. fázeprojekt

Od národního koncernu Culobel, který se zabývá výrobou a montáží rozličných tlakových nádob až po luxusní osvětlení, jsme získali zakázku na povrchové úpravy komponent interních osvětlovacích systémů. Extrémní požadavky byly kladeny především na světelnou stálost a také na vizuální výstup, neboť se jedná o luxusní produkt.

2. fázenávrh

V oddělení vývoje naší průmyslové lakovny HAJDIK jsme navrhli nový lakovací systém, jenž splňuje všechna vysoce náročná vizuální i technologická kritéria. Zaměřili jsme se na vývoj jednovrstvého systému, který z pohledu aplikace nejméně zatěžuje ekonomiku projektu, a podařilo se nám dosáhnout výrazného ekonomického prospěchu.

3. fázeimplementace

Velice si ceníme toho, že hned první návrh z požadovaných systémů byl vizuálně přijat a interní i externí testy potvrdily shodu lakování s technologickými požadavky, které dokonce výrazně překonal.

4. fázerealizace

Námi navržený systém je dodnes dlouhodobě využíván k oboustranné spokojenosti. A dokonce byl úspěšně nabídnut i dalším zákazníkům ze segmentu výroby osvětlovací techniky.

Kontakt

Contact, Kontakt, Hajdik, Iva Adamkova

Za HAJDIK a.s. se na vás těší

Veronika Rýpalová

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace