Hajdik, logo

Loading...

certification

ReferenceChemicky odolný nátěr polystyrenových dílů

1. fázeprojekt

Od zákazníka jsme dostali požadavek na lakování dílů pro metalografické leštičky Struers. Tyto díly vyrobené z tvrzeného polystyrenu jsou v průběhu životnosti zařízení vystavovány působení řady chemikálií.

2. fázenávrh

Z toho důvodu musí být jejich povrch vysoce odolný. Snažili jsme se tedy nalézt způsob aplikace laku, při kterém barva k polystyrenovému povrchu dokonale přilne.

3. fázeimplementace

Po provedení mnoha testů se ukázalo, že jediným řešením, kdy je adheze laku na díl zaručena, je speciální tryskání před lakováním, při němž dojde k narušení pojiv v polystyrenu. Následně bylo nutné najít základ, jenž povrch zacelí a udělá můstek pro nanesení laku, který dodává finální vzhled.

4. fázerealizace

Těmito kroky bylo dosaženo cíle, který zákazník od vývoje očekával – vysoké chemické odolnosti nátěru bez tvorby bublin a puchýřků na povrchu dílů.

Kontakt

Contact, Kontakt, Hajdik, Iva Adamkova

Za HAJDIK a.s. se na vás těší

ILONA HARTMANNOVÁ

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace