Hajdik, logo

Loading...

certification

ReferenceLakování pro Porsche

1. fázezadání

Byli jsme poptáni na lakování náročného projektu pro zákazníka Porsche. Jedná se o exteriérové díly přední masky, tedy extrémně pohledové části. Složitost projektu spočívá především v různorodosti dílů a třech odlišných nátěrových systémech od vysokého lesku až po hluboký mat.

2. fázeproject design

Už při zadání projektu nám bylo jasné, že nepůjde o jednoduchý projekt. Kombinace různých nátěrů, různých podkladů a speciálních předúprav vyžaduje pečlivou přípravu a plánování. S přihlédnutím k tomu, že Porsche Cayenne je vlajkovou lodí celé značky, je samozřejmé, že kvalita je na prvním místě.

3. fázeimplementace

Celý projekt je rozdělen do 3 částí dle stupňů výbavy jednotlivých vozů. S tím souvisí nejen barevné rozdělení, ale také plánování s ohledem na uvedení jednotlivých variant vozů na trh. Po mnohých testech různých variant kombinací předúprav, barev a pracovních postupů, jsme dosáhli optimální kvality výstupu.

Kontakt

Contact, Kontakt, Hajdik, Iva Adamkova

Za HAJDIK a.s. se na vás těší

Veronika Rýpalová

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace