více info

Výzkum a vývoj

Milan Hajdík
Technolog lakování
+420 777 345 123

Náš výzkum má podobu špičkově vybavené interní laboratoře s týmem odborníků z oblastí chemie a aplikace nátěrových hmot. Kvalifikovaný personál a moderní technologie nám dávají skvělou možnost vývoje nových nátěrových systémů. Díky tomuto výzkumu neustále zdokonalujeme a prohlubujeme naše možnosti v oblasti povrchové úpravy mokrým lakováním.

Naším cílem je zaměřit se na potřeby a přání zákazníků, proto vyvíjíme lakovací systémy na míru včetně kompletního návrhu materiálů. Nejenže tak zákazníkům poskytujeme kvalitní služby, ale navíc jim šetříme peníze. Díky námi navrženým barvám dokážeme dostát požadavku maximální možné ekonomičnosti s neustálým důrazem na splnění všech požadavků a potřeb nátěrového systému. Ustavičně hledáme nová řešení v optimalizaci procesů jednotlivých projektů. Interní R&D s plně vybavenou laboratoří pracuje na stále nových technologiích.

Škola lakýrníků

V současné době společnost LAKOVNA HAJDÍK s.r.o. disponuje několika kvalitními provozy, které můžeme rozdělit na haly plně automatizované a ruční. Produkty v plně automatizovaných provozech lakují roboti, na ručních provozech tuto funkci plní lakýrníci, kteří jsou pro nás tímto zcela nepostradatelní. V případě ručních provozů se jedná o řemeslně velmi zdatné experty. Bohužel nalézt na trhu práce kvalifikované pracovníky se zkušenostmi v oblasti lakování se jeví téměř nemožné. Proto jsme vytvořili v naší společnosti vlastní školu lakýrníků, kde si vychováváme vlastní specialisty v oboru.