více info

Testování lakovaných plastových dílů jednovrstvým a dvouvrstvým systémem

Projekt: Testování lakovaných plastových dílů

Popis projektu / operace:
V rámci vlastního výzkumu a vývoje došlo k navržení inovovaného lakovacího systému, který oproti konvenčnímu způsobu nanesení tří vrstev, představuje systém aplikace jedné nebo dvou vrstev. Pro akceptování nové technologie automotive průmyslem je zapotřebí ji verifikovat nezávislou institucí s mezinárodní akreditací. Předmětem předkládaného projektu je soubor analýz, který slouží k potvrzení využitelnosti nového lakovacího systému ve výrobním procesu.

Hlavní cíl projektu / operace:
Cílem projektu je rozvoj spolupráce a prohloubení poznatků mezi společností HAJDIK a. s. a výzkumnou institucí. Získané poznatky budou nadále využity pro zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.
EU fond