Hajdik, logo

Loading...

certification

Projekty za přispění EU

Testování lakovaných plastových dílů jednovrstvým a dvouvrstvým systémem

projekty za přispění EU

Popis projektu / operace:

V rámci vlastního výzkumu a vývoje došlo k navržení inovovaného lakovacího systému, který oproti konvenčnímu způsobu nanesení tří vrstev, představuje systém aplikace jedné nebo dvou vrstev. Pro akceptování nové technologie automotive průmyslem je zapotřebí ji verifikovat nezávislou institucí s mezinárodní akreditací. Předmětem předkládaného projektu je soubor analýz, který slouží k potvrzení využitelnosti nového lakovacího systému ve výrobním procesu.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem projektu je rozvoj spolupráce a prohloubení poznatků mezi společností HAJDIK a.s. a výzkumnou institucí. Získané poznatky budou nadále využity pro zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

projekty za přispění EU 2

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍ KAPACITY SPOLEČNOSTI HAJDIK a.s. POŘÍZENÍM SOUBORU TECHNOLOGIÍ – PROGRAM TECHNOLOGIE III (OPPIK)

„Rozšíření výrobní kapacity společnosti HAJDIK a.s. pořízením souboru technologií.“

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je realizace komplexních opatření napříč výrobními procesy ve společnosti, jejichž cílem je snížení nákladovosti výrobního procesu a zvýšení výrobní kapacity provozovny. Předmětem projektu je pořízení souboru technologií (technologie optimalizace průtoku barev, technologie linky na regeneraci a vytěžování cenných odpadních látek z odlakovacích procesů, souboru lakovacích rámů, výrobního datového terminálu a technologie manipulačních vozíků), které umožní společnosti zejména zvýšit celkovou efektivitu výrobního procesu a současně přispějí ke zvýšení výrobní kapacity společnosti.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem předkládaného projektu je zvýšení efektivnosti výrobního procesu provádění povrchových úprav lakováním a zvýšení výrobních kapacit v daném segmentu výroby. Zvýšení efektivnosti výrobních procesů umožní společnosti zvýšit objem realizovaných zakázek zejména ze segmentu středně a velkosériových projektů, kdy tento zvýšený objem zakázek bude pokryt právě rozšířenou výrobní kapacitou.

projekty za přispění EU 2

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Kontakt

Contact, Kontakt, Hajdik, Petra Mickalova

Za obchodní oddělení se na vás těší

Petra Mičkalová

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace