více info

O nás

Jsme společností s 100% českým kapitálem a na trhu s lakováním se pohybujeme již od roku 1989. Za tu dobu jsme získali mnoho zkušeností i spokojených klientů. Zabýváme se kompletní péčí o povrchovou úpravu prostřednictvím mokrého lakování. Stali jsme se certifikovaným dodavatelem řady světových firem a špiček ve svých oborech.

Být špičkou ve svém oboru je i naším cílem. Naše společnost je tvořena 4 výrobními divizemi, které zabírají celkovou plochu 14 tis m2. Vlastníme také výzkumné technologické centrum, v jehož rámci vyvíjíme nové lakovací systémy. Navzdory střední velikosti firmy se můžeme pochlubit profesionálním a vysoce motivovaným managementem, který vede celou společnost k úspěchu. V současné době zaměstnáváme 150-200 plně proškolených pracovníků, a stále expandujeme. Součástí týmu jsou nejen dělnické profese, ale zejména řemeslně velice zdatní experti ručního mokrého lakování, a také tým vysoce specializovaných programátorů, kteří programují a řídí robotické lakovací linky. Kromě personálního růstu se snažíme posílit i kvalitu našich služeb. To dokazují nejen mnohá uznání od našich zákazníků i dodavatelů, ale i ocenění jako je například „Průmyslová nemovitost roku 2008“, které našemu manuálnímu provozu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v ČR. Naše služby jsme mohli rozšířit i díky certifikaci na vodou ředitelné i ředidlové nátěrové hmoty. Dnes tak dokážeme lakovat i velké projekty v rozpouštědlových barvách a zároveň vyhovět přísným ekologickým kritériím.

Filip Hajdík, MSc. Generální ředitel

Co jsme již v roce 2015 stihli?

  • Instalace nové 4robotické linky (2 roboti slouží pro předúpravu, 2 jsou určeni k samotné aplikaci systému)
  • Instalace nových forem předúprav, a to jak konvenčních s využitím chemického postřiku, tak i nových špičkových systémů, jako je např. ožeh a CO2.
  • Instalace Power and Free dopravníku
  • Zřízení nových skladovacích prostor

Díky těmto investicím, směřovaným především do robotické linky, jsme se stali největší zákaznickou lakovnou v České republice s celkovou plochou výrobního areálu 14 tis m2.

Zákazník vždy na prvním místě

Naším cílem je vyhovět všem zákazníkům, a to nejen těm s předepsaným typem povrchové úpravy, ale i takovým, jejichž nátěrový systém není jasně daný. Pro ně nabízíme možnost vývoje vlastního systému, který jim individuálně ušijeme na míru.

Zaměřujeme se na to, aby každá naše nová technologie přinášela zákazníkům větší variabilitu a kvalitu služeb s vysokým důrazem na zlepšení ekonomičnosti projektů. To vše plníme díky včasným dodávkám v požadovaném objemu a kvalitě, za což můžeme děkovat našemu profesionálnímu týmu řízení výroby a logistiky. Snažíme se být stále krok napřed před požadavky našich zákazníků, a tím i jim samotným přispět ve vývoji jejich produktů. Nechceme být našim zákazníkům pouhým dodavatelem dílů, ale především partnerem a odbornou podporou v oblasti lakování.

Strategie firmy

Jsme dynamickou růstově orientovanou firmou. Svou budoucnost stavíme na produktu s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Chceme být zákazníkem dlouhodobě žádaný partner. Náš rozvoj a bezpečnost podnikání jsou založeny na špičkovém obchodním a výrobním procesu. Své vize realizujeme prostřednictvím zapáleného a výkonného kolektivu, který je veden samostatným a odpovědným managementem. Zavazujeme se budovat v každém čase adekvátní stabilitu vzhledem k potřebám firmy. Svůj rozvoj spojujeme s efektivnějším využitím všech zdrojů firmy a neustálým zlepšováním.

Tyto dlouhodobé, náročné, ale důležité pilíře naší firemní kultury jsou rozpracovány do stovek konkrétních bodů, projektů, týmů a podobně. Tímto zajistíme, aby se nejednalo o pouhé bezcenné a nedůvěryhodné prohlášení, ale o skutečné závazky, na kterých pracujeme.

Tyto myšlenky jsme rovněž znázornili ve strategické ikoně, kterou můžete vidět níže.

Vlak

Historie

I když jsme v roce 1989 začínali jako malý rodinný podnik, dnes již máme více než 150 zaměstnanců a můžeme se pochlubit řadou významných zákazníků. Přestože jsme se za ta léta poměrně rozrostli, daří se nám stále zachovávat prostředí rodinné firmy, a to jak směrem k zákazníkům, tak i k zaměstnancům. Po celou historii se totiž snažíme o dynamický růst nejen co do velikosti, ale též do kvality a šíře procesů.  Věříme tomu, že nejvíce o nás řeknou naše kvalitní služby. Důkazem toho jsou i opakované certifikace ze strany společnosti TÜV SÜD.

Certifikáty

Od roku 2008 získáváme pravidelně nejrůznější ocenění a certifikáty. Získané certifikace potvrzují zavedený systém managementu jakosti, péče o životní prostředí a bezpečnost práce našich zaměstnanců a samozřejmě i řízení jakosti zaměřené na automobilový průmysl.

Ekologie

Nestále se snažíme minimalizovat dopad našeho provozu na životní prostředí. Také proto vyvíjíme systémy, které jsou k životnímu prostředí maximálně šetrné. Tuto snahu navíc podporují i instalované technologie na eliminaci škodlivých látek. U tohoto procesu jsme dosáhli vysoké efektivity – celých 99,7 %. Naše zaměření na ekologii dokazuje i neustálý důraz na certifikaci dle systému TÜV SÜD.

Variabilní technologie

Automatické

Momentálně máme tři robotické lakovací linky, lišící se především typem dopravníku.

Manuální

Naše manuální provozy jsou poloautomatické, všechny lakovací kabiny jsou vybaveny dopravníky a vlastními sušárnami.

V současné době je výroba rozdělena do 4 výrobních divizí, které se dělí na manuální a robotické provozy. Díky tomu dokážeme zajistit různé kombinace ručního a robotického lakování. Naše manuální provozy jsou poloautomatické a všechny lakovací kabiny jsou vybaveny dopravníky, vlastními sušárnami i pracovišti předúprav. V robotickém provozu využíváme tři robotické lakovací linky lišící se především typem dopravníku (podlahový, závěsný a power & free systém).  Vhodná kombinace manuálních a automatických technologií je využívána především v rámci jednotlivých projektů pro ekonomické zpracování tzv. High & Low Runnerů (část projektů s větším a část s menším objemem), nebo v rámci náběhů, kdy vzorky a první fáze zvládneme ekonomicky šetrně v manuálních provozech a poté se společně s nárůstem projektu přesuneme na automatickou technologii.

Využíváme nejmodernější systém dávkování a míchání barev, díky němuž zvyšujeme výslednou kvalitu produkce a šetříme peníze našim zákazníkům. Jak jsme zmínili, u velkých projektů je často zapotřebí lakovat i objemově menší části, a právě díky možnosti rozdělení mezi automatický a manuální provoz jsme schopni zachovat ideální ekonomičnost.

Sponzoring

Sponzoring

Svými aktivitami v oblasti sponzoringu dává společnost LAKOVNA HAJDÍK s.r.o. jasně najevo, že si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnost. Je zde patrná snaha, aby lidé vnímali tuto značku jako českou firmu, která není lhostejná k dění okolo sebe. Proto se v hojné míře věnuje sponzoringu – přispívá jak na kulturní akce, tak na projekty pro děti či sociálně zaměřené projekty.

Napsali o nás

O významu společnosti LAKOVNA HAJDÍK s.r.o.,  jejím dynamickém růstu a speciálních technologiích svědčí i mnohé mediální ohlasy. Podívejte se na nejzajímavější z nich

Výzkum a vývoj

Milan Hajdík
Technolog lakování
+420 777 345 123

Náš výzkum má podobu špičkově vybavené interní laboratoře s týmem odborníků z oblastí chemie a aplikace nátěrových hmot. Kvalifikovaný personál a moderní technologie nám dávají skvělou možnost vývoje nových nátěrových systémů. Díky tomuto výzkumu neustále zdokonalujeme a prohlubujeme naše možnosti v oblasti povrchové úpravy mokrým lakováním.

Naším cílem je zaměřit se na potřeby a přání zákazníků, proto vyvíjíme lakovací systémy na míru včetně kompletního návrhu materiálů. Nejenže tak zákazníkům poskytujeme kvalitní služby, ale navíc jim šetříme peníze. Díky námi navrženým barvám dokážeme dostát požadavku maximální možné ekonomičnosti s neustálým důrazem na splnění všech požadavků a potřeb nátěrového systému. Ustavičně hledáme nová řešení v optimalizaci procesů jednotlivých projektů. Interní R&D s plně vybavenou laboratoří pracuje na stále nových technologiích.

Škola lakýrníků

V současné době společnost LAKOVNA HAJDÍK s.r.o. disponuje několika kvalitními provozy, které můžeme rozdělit na haly plně automatizované a ruční. Produkty v plně automatizovaných provozech lakují roboti, na ručních provozech tuto funkci plní lakýrníci, kteří jsou pro nás tímto zcela nepostradatelní. V případě ručních provozů se jedná o řemeslně velmi zdatné experty. Bohužel nalézt na trhu práce kvalifikované pracovníky se zkušenostmi v oblasti lakování se jeví téměř nemožné. Proto jsme vytvořili v naší společnosti vlastní školu lakýrníků, kde si vychováváme vlastní specialisty v oboru.